Umowa użytkownika

1.WPROWADZENIE:

1.1. Odwiedzając którąkolwiek z sekcji klubu gier Betsson ("Strona") lub otwierając konto, Użytkownik zgadza się na wszystkie punkty Umowy Użytkownika ("Umowa"), Politykę prywatności, Warunki działalności promocyjnej, zasady gry, bonusy i oferty specjalne, które od czasu do czasu pojawiają się na stronie. Przed zaakceptowaniem warunków Umowy wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi jej punktami. Jeśli gracz nie chce lub nie może zaakceptować niniejszych Warunków i przestrzegać ich, zalecamy, aby nie otwierać konta ani nie korzystać z usług witryny. Późniejsze korzystanie z witryny będzie traktowane jako całkowita akceptacja przez gracza wszystkich punktów niniejszej umowy.

WARUNKI OGÓLNE

2. STRONA

2.1. Wszystkie punkty umowy, w tym zaimki "my", "nas", "Nasz" lub "firma", odnoszą się do firmy, z którą gracz zawiera Umowę, zgodnie z powyższym punktem.

3. ZMIANA WARUNKÓW

3.1. Mamy prawo do wprowadzania wszelkich zmian, edycji, aktualizacji i modyfikacji umowy z wielu powodów: handlowych, prawnych, a także z powodów związanych z obsługą klienta. Aktualne punkty umowy i daty ich wejścia w życie są dostępne na stronie internetowej. Informujemy graczy o wszelkich zmianach, poprawkach i uzupełnieniach poprzez umieszczenie tekstu zmienionej Umowy na stronie. Gracz ponosi osobistą odpowiedzialność za zapoznanie się z obowiązującą umową. Firma ma prawo do wprowadzania zmian w działaniu witryny w dowolnym momencie i bez uprzedniego poinformowania graczy.

3.2. W przypadku braku zgody na zmienione punkty umowy gracz może zaprzestać korzystania z witryny. Dalsze korzystanie z witryny po wejściu w życie zmienionych punktów umowy będzie traktowane jako pełna akceptacja, niezależnie od tego, czy gracz otrzymał odpowiednie powiadomienie, czy dowiedział się o zmianach ze zaktualizowanej umowy.

4. WYMOGI PRAWNE

4.1. Osoby poniżej 18 roku życia lub wieku ("dopuszczalny wiek"), które są wymagane do legalnego udziału w grach hazardowych zgodnie z prawem danej jurysdykcji, nie mogą korzystać z witryny. Korzystanie z witryny przez osoby poniżej dopuszczalnego wieku stanowi bezpośrednie naruszenie umowy. W związku z tym mamy prawo zażądać dokumentów, które mogą potwierdzić wiek gracza. Graczowi może odmówić świadczenia usług, a jego konto może zostać tymczasowo zawieszone, chyba że na nasze żądanie zostanie przedstawiony dowód, że wiek gracza jest prawidłowy.

4.2. Hazard online jest zabroniony przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Akceptując umowę, gracz zdaje sobie sprawę, że firma nie może udzielić gwarancji ani porady prawnej dotyczącej zasadności korzystania z witryny w jurysdykcji, w której znajduje się gracz. Nie możemy twierdzić, że usługi witryny nie naruszają prawa jurysdykcji gracza. Gracz korzysta z usług witryny na własną rękę i bierze na siebie pełną odpowiedzialność, mając świadomość wszystkich możliwych zagrożeń.

4.3. Nie dążymy ani nie zamierzamy świadczyć usług, które naruszają prawo obowiązujące w jego jurysdykcji. Akceptując umowę, gracz potwierdza i gwarantuje, że korzystanie z witryny jest zgodne z prawem i zasadami obowiązującymi w jego jurysdykcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z usług witryny.

4.4. Gracze ponoszą pełną odpowiedzialność za podatki i opłaty, które mają zastosowanie do wszelkich wygranych uzyskanych w wyniku korzystania z witryny. W przypadkach, w których zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji należy uiścić opłatę podatkową za wygraną, cała odpowiedzialność za sporządzenie dokumentacji spoczywa na graczu.

4.5. Ze względów prawnych nie przyjmujemy graczy z następujących krajów: USA, Ukraina, Iran, Korea Północna, Sudan I Syria. Osoby mieszkające lub przebywające na terytorium tych krajów nie mogą otwierać kont ani dokonywać wpłat na stronie. Lista jurysdykcji może ulec zmianie i może zostać dokonana przez firmę bez uprzedniego powiadomienia graczy. Użytkownik zgadza się, że nie otworzy konta ani nie przekaże na niego środków w jednej z wyżej wymienionych jurysdykcji.